Proiect Numărul:
2015-1-IT01-KA202-004608

twitterfacebook

Menu

Project Number:
2015-1-IT01-KA202-004608

Partenere

CISITA PARMA

1. CISITA PARMA

Cisita Parma este un consorțiu non-profit care promovează cultura industrială a teritoriului și dezvoltă o serie completă de inițiative menite să ofere participanților educație și formare, în conformitate cu nevoile reale ale întreprinderilor / teritoriului. Din 1987, CISITA PARMA este implicată în formarea și dezvoltarea abilităților tehnice și de management de nivel înalt / mediu pentru companiile din provincia Parma (în special pentru domeniile agro-alimentar, TIC, mecanic, auto). În prezent CISITA PARMA are o echipă de 30 de angajați. Activitatea Cisita Parma se concentrează în principal în trei domenii:

  • Training pentru companii și angajații acestora
  • Formarea tinerilor și a solicitanților de locuri de muncă (nivelul post-secundar și terțiar)
  • Cercetarea și experimentarea unor metode inovatoare de formare, consiliere, informare și orientare

Cisita Parma a dezvoltat parteneriate în scopul de a favoriza dialogul între actorii din teritoriu și de a colecta elemente suplimentare de identificare a nevoilor de formare.

Adresa webwww.cisita.parma.it

 

SPELL srl

2. SPELL2

Spell este o companie de training și consultanță. Prin teatru și videomaking, Spell ajută clienții să își îmbunătățească modul în care comunică cu părțile interesate relevante. Pentru că serios, nu înseamnă plictisitor.

Adresa webwww.castaspell.it

 

ISISS Galilei-Bocchialini-Solari school complex

3. ISSIS13. ISSIS23. ISSIS3

Complexul nostru Școlar oferă diferite niveluri de educație, toate in domeniul alimente și agricultura, care este vocația clară a orașului Parma și împrejurimilor sale, cum ar fi întreaga regiune Emilia - Romagna, în Italia. În această școlă învață 1600 de elevi. Lucrează în jur de 200 de profesori. Programul școlar este conceput pentru a ajuta elevii să facă conexiuni importante între lumea naturală și activitățile umane, printr-o abordare interdisciplinară a produselor alimentare și a agriculturii, care să le ofere baza de cunoștințe și de competență tehnică necesare pentru a avea succes într-o carieră în agronomie. Acesta include: ITIS - Galileo Galilei, ITAS - Fabio Bocchialini, IPSASR -  Stanislao Solari,

Adresa webwww.poloagroindustriale.gov.it

 

 

CICIA - Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri – CICIA (Creative and Innovation Business Incubation Center)

4. CICIA

Asociatia CICIA a fost creată în anul 2003 și a participat la tipuri de programe cum ar fi Programul Măsuri Active de Ocupare în perioade de restructurare economică și a dobândit experiență și expertiză cu privire la promovarea antreprenoriatului pentru personalul disponibilizat. Cu această ocazie, a aplicat politici privind egalitatea de șanse, de tineret, atragerea persoanelor cu dizabilități, oferind condiții speciale pentru participarea la activitățile proiectelor. Alte experimente au constat în efectuarea rutelor de afaceri și ocuparea forței de muncă prin orașele județului pentru a promova oportunitățile de finanțare, management de proiect, planificare strategică, studii de evaluare cu privire la resurse și oportunități, prezentări de soluții și instrumente moderne de dezvoltare locală, în care un loc important este ocupat de resursele umane locale, nevoia de schimbare (inclusiv mentalitate) pentru a aspira la competitivitate, nevoia de consum de pe piața locală pentru a asigura funcționarea unităților economice și asigurarea stabilității locurilor de muncă.

  • Participarea la două grupuri de experți: Expert Inovare, Institutul Tehnologic din Danemarca-Centrul pentru Politici și Analiză a Afacerilor, CE, proiect pentru dezvoltarea recomandărilor CE pentru Strategia 2020 în inovație în domeniul serviciilor și Observatorul european al clusterelor de faza III - Promovarea unor politici mai bune pentru a dezvolta clustere de clasă-mondială în Europa.
  • Proiecte implementate sau în curs de implementare: PNUD, PHARE, FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Tineretul în acțiune, Erasmus + și Europa pentru cetățeni.

Adresa webwww.cicia.ro

 

 

BCCI – Bulgarian Chamber of Commerce and Industry

5. BCCI

Camera de Comerț și Industrie din Bulgaria / BCCI / este un ONG non-profit privat, reprezentat la nivel național pe orizontală, cu aproximativ 53.000 de membri asociați, înregistrați în Registrul Comerțului al Camerei. Activitățile și serviciile furnizate acoperă întreg teritoriul geografic al Bulgariei prin statutul de membru reprezentat la nivel național și prin rețeaua celor 28 de camere regionale de comerț și industrie, încorporate într-o structură reprezentată la nivel național. Prioritățile sale se referă la reprezentare și advocacy a intereselor companiilor sale membre și ale cercurilor de afaceri și antreprenorilor din țară. BCCI se bazează pe principiile apartenenței la voluntariat, autonomie și auto-finanțare și urmărește să stabilească relații etice și responsabile din punct de vedere social în afaceri. Instruire în domeniul afacerilor, promovarea start-up și susținerea inițiativelor antreprenoriale sunt activitățile prioritare ale BCCI și ale 28 RCsCI. Camera oferă servicii și asistență IMM-urilor pentru internaționalizarea activităților lor. BCCI este un titular ISO 9001: 2008.

Adresa webwww.bcci.bg

 

 

Professional High School of Food Technology - “Prof .D-R. Georgy Pavlov”, Sofia

6. PHSFT SOFIA

Liceul Profesional de Tehnologie Alimentară "Prof. D-R Gheorghi Pavlov ", a fost înființat în 1951, ca o școală tehnică pentru carne și produse din carne. A fost prima școală de acest gen din țară. Școala oferă patru specializări cu perioadă de formare de 4 ani "tehnician - tehnolog în fabricarea de carne și produse din carne", "tehnician - tehnolog în fabricarea zahărului și a produselor zaharoase", tehnician - tehnolog petru lapte și produse lactate" și "tehnician - tehnolog de alcool și băuturi răcoritoare". Tehnologia este integrată în întreaga programă școlară. Studenții beneficiază de formare profesională în marile companii și holding-uri care dețin un certificat pentru exportul de produse în Uniunea Europeană. Pe tot parcursul procesului de învățare ei se familiarizeazăe cu tehnologiile moderne pentru producția de produse alimentare, adaptate la cerințele europene. Școala este mândră cu programele sale academice riguroase, care sunt concepute pentru a instrui fiecare elev să gândească critic, să vorbească și să scrie în mod clar și să aplice cunoștințele lor la nivelul secolului 21 de rezolvare a problemelor. Un număr mare din absolvenții noștri au făcut o carieră în calitate de angajați în companiile de stat sau private. Misiunea școlii este de a permite tuturor studenților noștri să se conducă, să învețe de-a lungul vieții, să își folosească bine mintea, să fie îngrijiți, să le pese, sa chibzuiască și să reflecteze ca niște adulți. Folosim tehnologia alimentară ca forță de integrare pentru predare și învățare pentru un viitor durabil. Elevii sunt implicați în învățarea interdisciplinară bazată pe proiecte, dezvoltarea portofoliului, internship și asociații antreprenoriale.

Adresa webwww.pghvt-gpavlov.org

 

 

Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural - CNJ

7. CNJ

Confederația Națională a tinerilor agricultori și dezvoltarea rurală din Portughalia, s-a înființat în anul 2000, promovează interesul lumii rurale și a tinerilor întreprinzători din mediul rural: ea reprezintă mai mult de 13.685 fermieri, împărțiți în 16 asociații regionale. CNJ funcționează cu toate tipurile de instituții școlare pentru a promova o alimentație sănătoasă, subliniind rolul și importanța antreprenoriatului agroindustrial și a lumii rurale, în general, pentru a ajunge la un viitor durabil și mai bun pentru toată lumea.

Adresa webwww.cnjap.pt

 

 

Technological high school “Aurel Rainu”

8. LICEUL TECHNOLOGIC AUREL RAINU

Liceul nostru are 483 de elevi care învață în 20 de clase, 480 elevi sunt români și 3 fac parte dintr-o minoritate țigănească. Jumătate dintre ei sunt din satele din jur, alții sunt de la Fieni. 150 de elevi au părinții în străinătate și sunt acasă cu bunicii lor. Studenții liceului nostru provin, cea mai mare parte, din familii modeste cu salarii mici și de aceea ei primesc burse sociale. De asemenea, avem în liceul nostru 7 elevi cu dizabilități,. Profilul actual al școlii este:

  • profil - Teoretic - 8 clase: Științe - matematică și calculatoare, Filologie
  • profil -Tehnologic - 12 clase: științe economice, mecanică, electronică, materiale de construcții / materiale. 

 

 

Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa

9. ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA QUINTA

Școala Profesională Agricolă Quinta da Lageosa este situată în zona rurală, în centrul Portugaliei. Este o școală publică. Ca rezultat al localizării sale în inima "Cova da Beira", școala are o fermă de circa 330 de hectare distribuite ca pădure, pășune, floricultura, horticultură și viță de vie. Este dezvoltată aici producția animală intensivă cum ar fi oi, vaci, porci, cai, măgari, rațe, gâște. Este o resursă importantă. Școala are, de asemenea, un patrimoniu important, cu un set divers de clădiri, cu accent pe sectorul creșterii animalelor, a depozitelor și un atelier de lucru. În clădirea școlii centrale, sunt serviciile administrative, amfiteatrul, cancelaria, biblioteca, laboratorul, sala calculatorului, reprografia, un staționar și patru săli de clasă. Există alte două blocuri cu săli de clasă: una cu două, și cealaltă cu șase. Există, de asemenea, o sală de mecanică, un teren de sport, o școală internat mixtă și un muzeu agricol. Școala oferă studenților formare de carieră tehnică: mecanică agricolă, horticultură, fructicultură și silvicultură, grădinărit și știința ecvină. Deschiderea tot mai mare a comunității pentru crearea de parteneriate și protocoale cu instituții regionale, naționale și internaționale permite o pregătire mai adecvată în domeniul antreprenoriatului actual. Misiunea acestei școli este de a pregăti studenții pentru responsabilitate socială, ocuparea forței de muncă și învățământ post-secundar prin programe tehnice aplicate riguros.

Adresa web www.quintadalageosa.pt

 

 

G. G. Eurosuccess Consulting LTD - Cyprus

eurosuccess

Eurosuccess Consulting, printr-o echipa dinamică de tineri oameni de știință oferă un pachet complet de servicii care se adresează nevoilor întreprinderilor moderne în special din Cipru cu privire la aspecte cum ar fi inovarea și tehnologia. EUROSUCCESS a identificat, din etapele inițiale ale operațiunilor sale, necesitatea de a crea legături între economia Ciprului și piața europeană mai largă și a pus un mare accent pe exploatarea potențialului creat prin aderarea Ciprului în Uniunea Europeană.

Astăzi EUROSUCCESS oferă o varietate de servicii pentru public, precum și pentru sectorul privat din Cipru. De asemenea, ea a început să participe activ la sisteme internaționale, printr-o rețea de parteneri din străinătate bine stabilite, pe baza experienței anterioare intense a fondatorului său. Este specializată în special în domeniul diseminării.

EUROSUCCESS își propune să îmbunătățească constant serviciile oferite, precum și dezvoltarea echipei sale, care va oferi posibilitatea de a consolida sectorul său științific de expertiză.

Mai mult, Eurosuccess Consulting are o experiență vastă în ceea ce privește coordonarea și gestionarea proiectelor de cercetare europene. Pe baza tuturor celor de mai sus, Eurosuccess Consulting participă la consorții și sprijină în măsură maximă posibilă solicitarea dorită și, prin urmare, punerea în aplicare cu succes a unor astfel de propuneri.

Mai mult decât atât, compania este asociată cu o gama largă de parteneri (instituții de cercetare și întreprinderi, universități, organizații non-profit etc.), din diferite țări ale UE, care în orice moment, sunt în măsură să sprijine și să asiste la orice solicitare, în funcție de natura și nevoile fiecărei propuneri în mod individual.

 

Adresa webwww.eurosc.eu

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene sub programul Erasmus+. Această publicaţie reflectă doar punctual de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

SECȚIUNEA ÎNREGISTRARE

Aţi uitat parola? / Aţi uitat utilizatorul?