Αριθμός Έργου:
2015-1-IT01-KA202-004608

twitterfacebook

Menu

Project Number:
2015-1-IT01-KA202-004608

5η συνάντηση εταίρων στην Μάια, Πορτογαλία

Μεταξύ 12 και 13 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε η 5η συνάντηση των εταίρων του έργου μας FASTEST EU στη Μάια, της Πορτογαλίας. Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν για τη συνολική πρόοδο του έργου και πιο συγκεκριμένα ο οργανισμός Cisita Parma παρουσίασε τα κύρια αποτελέσματα του Παραδοτέου 2. Οι εταίροι ενημερώθηκαν επίσης για την πρόοδο του Παραδοτέου 3 το οποίο δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί κατά την περίοδο της συνάντησης. Το τελευταίο Παραδοτέο του έργου, Παραδοτέο 4, ξεκίνησε τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017. Η καταληκτική συνάντηση και το τελικό συνέδριο του έργου θα πραγματοποιηθούν στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2017.

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;