Αριθμός Έργου:
2015-1-IT01-KA202-004608

twitterfacebook

Menu

Project Number:
2015-1-IT01-KA202-004608

5th partners meeting in Maia, Porto, Portugal

The 5th partners meeting of our project F.A.S.T.E.S.T EU took place in Maia, Porto, Portugal, on the 12th and 13th of June 2017. During the 2-day meeting, the partner organizations discussed the overall progress of the project, and more specifically the main results of Output 2 were presented by Cisita Parma. Partners were also informed about the progress of Output 3 that was ongoing at the time of the meeting. The last output of the project, Output 4, began in June and will be finalised in October 2017. The project’s final meeting and conference will take place on the 10th and 11th of October 2017 respectively.

IMG20170612124302242
IMG20170612125546555
IMG20170612123343921

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;