Αριθμός Έργου:
2015-1-IT01-KA202-004608

twitterfacebook

Menu

Project Number:
2015-1-IT01-KA202-004608

4η συνάντηση εταίρων στην Κοβίλια, Πορτογαλία

Η 4η συνάντηση εταίρων για το έργο μας F.A.S.T.E.S.T EU πραγματοποιήθηκε στην πόλη Κοβίλια της Πορτογαλίας, στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2017, με διοργανωτές το σχολείο Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa. Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, οι δέκα εταίροι του έργου συζήτησαν τη γενική πρόοδο του έργου, παρουσίασαν τις πρώτες εκδοχές των υπερ-βίντεος (hypervideos) και συμφώνησαν τα χρονοδιαγράμματα των επόμενων δραστηριοτήτων. Το Παραδοτέο 2 έχει ολοκληρωθεί και το επόμενο Παραδοτέο 3 θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο. Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτο της Πορτογαλίας τον Ιούνιο 2017.

1642740317672022502657905347802045134492229n
1640305814284598438930748603874559617081709o

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;