Αριθμός Έργου:
2015-1-IT01-KA202-004608

twitterfacebook

Menu

Project Number:
2015-1-IT01-KA202-004608

2η συνάντηση εταίρων στη Σόφια, Βουλγαρία

Στις 17 και 18 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση εταίρων για το έργο μας F.A.S.T.E.S.T, το οποίο οργανώθηκε από το Βουλγαρικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας. Την 1η μέρα της συνάντησης, οι εταίροι καλωσορίστηκαν από τον συντονιστή οργανισμό Cisita Parma, ο οποίος παρουσίασε επίσης και τα αποτελέσματα του πρώτου προϊόντος του έργου (IO1, Αναφορά Δραστηριότητας 1 μέχρι 6). Στη συνέχεια, το ΒΕΕΒ παρουσίασε το Σχέδιο Ποιότητας του έργου (Quality Monitoring Plan) και ακολούθησε συζήτησή του, και αμέσως μετά ο Cisita Parma παρουσίασε τα οικονομικά και διοικητικά θέματα. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με το εργαστήρι «Η δομή μιας ιστορίας», όπου συντονίστηκε από τον οργανισμό SPELL srl. Η 2η ημέρα της συνάντησης ξεκίνησε με την παρουσίαση της διαδικασίας διάδοσης του έργου από τον υπεύθυνο οργανισμό EUROSUCCESS CONSULTING. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ακόμη ένα εργαστήρι από τον SPELL srl., «Η δημιουργία μίας ιστορίας». Η ημέρα ολοκληρώθηκε με συζήτηση σχετικά με τις μελλοντικές δραστηριότητες του έργου, καθώς επίσης και σχετικά με την επόμενη συνάντηση των εταίρων που θα λάβει μέρος το Σεπτέμβριο 2016 στην πόλη Πιάτρα Νεάμτ της Ρουμανίας. Οι εταίροι είχαν εποικοδομητικές και παραγωγικές συζητήσεις κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης το οποίο αντικατόπτριζε τα εθνικά πρότυπα καθώς και τα πρότυπα της Ε.Ε.

 

IMG20160317151956
IMG20160317094344
IMG20160318125221

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;