Αριθμός Έργου:
2015-1-IT01-KA202-004608

twitterfacebook

Menu

Project Number:
2015-1-IT01-KA202-004608

Εναρκτήρια συνάντηση στην Πάρμα της Ιταλίας

Η Ενακτήρια Συνάντηση του έργου F.A.S.T.E.S.T πραγματοποιήθηκε στην Πάρμα της Ιταλίας στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2015 και φιλοξενήθηκε από τον συντονιστικό οργανισμό Cisita Parma. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δέκα εταίροι γνωρίστηκαν μεταξύ τους και ο κάθε ένας παρουσίασε τον οργανισμό / σχολείο τους, και υπήρξε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τα πιο άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά την έναρξη του έργου. Ακολούθησε συζήτηση των άμεσων καθηκόντων και χρονικών προθεσμιών της διεκπεραίωσης του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ποιότητας της ΕΕ και του έργου, και αποφασίστηκε η δεύτερη συνάντηση του έργου.

12364367101544965639094651923621359o
1235114510154494131484465654811104n
12355896101562891409102821711401100o
123580201015449413138946515000723n
IMG4800Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;