Αριθμός Έργου:
2015-1-IT01-KA202-004608

twitterfacebook

Menu

Project Number:
2015-1-IT01-KA202-004608

Υιοθέτηση μιας καινοτόμας προσέγγισης στην εκπαίδευση μέσω διαφόρων δημιουργικών τρόπων

Υιοθέτηση μιας καινοτόμας προσέγγισης στην εκπαίδευση μέσω διαφόρων δημιουργικών τρόπων

Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και τη σύγχρονη εκπαίδευση

Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και τη σύγχρονη εκπαίδευση

Εξοικείωση με τις ψηφιακές πρακτικές στο θέμα της επιχειρηματικότητας

Εξοικείωση με τις ψηφιακές πρακτικές στο θέμα της επιχειρηματικότητας

Αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους

Αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους

Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, τόσο γενικά όσο και ειδικά στον τομέα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, τόσο γενικά όσο και ειδικά στον τομέα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η κύρια πρόκληση της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς να καλλιεργήσουν το επιχειρηματικό πνεύμα και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων τους, με ένα δημιουργικό και παραγωγικό τρόπο.

Το έργο F.A.S.T.E.S.T στοχεύει στο να βοηθήσει τόσο τους δασκάλους όσο και τους μαθητές να υιοθετήσουν μια καινοτόμο προσέγγιση της διδασκαλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να ταιριάζει με την πρακτική της «αφήγησης» με τις ψηφιακές δεξιότητες της δημιουργίας υπερ - βίντεο (hypervideos - Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι) και το θέμα της επιχειρηματικότητας. Επικεντρώνεται στην Κατασκευή Τροφίμων και Ποτών και στη Βιομηχανία Επεξεργασίας (FDMP) και δίνει έμφαση στα βίντεο που δείχνουν την ιστορία του επιχειρηματιών και επιχειρήσεων στον τομέα αυτό, για να εμπνεύσει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;