НОМЕР НА ПРОЕКТА:
2015-1-IT01-KA202-004608

twitterfacebook

Menu

Project Number:
2015-1-IT01-KA202-004608

Проектът

Проектът F.A.S.T.E.S.T - Food and Agroindustrial Schools Toward Entrepreneurship by Storytelling & Digital Technology е резултат от тясното сътрудничество между десет организации и учебни заведения от пет европейски държави и цели да подобри образованието в сферата на агроиндустрията и професионалното обучение. Проектът, стартирал през ноември 2015, е финансиран със средства от Европейския съюз .

Друга цел е подпомагането на преподавателите да усвоят по-новаторски подход към образованието, което насърчава използването на различни креативни методи и употреба на съвременни технологии. В следствие, преподавателите ще имат възможността да подпомагат учениците си в усвояване както на общи предприемачески, така и на специфични за аграрния бизнес умения. Също така, проектът се стреми да развие новаторски подход към обучението, на европейско ниво, който съответства на практиката на „Storytelling“ (разказване на истории), чрез създаването на дигитални интерактивни хипер видеа.
Проектът е в унисон с „Препоръките на Европейския съвет в областта на обучението по предприемачество“, защото по този начин се насърчават заетостта, активната гражданска позиция, предприемачеството както и развитието на адаптивни и открити образователни институции. Желателно е преподавателите да насърчават предприемаческия дух и предприемаческите умения, а институциите да създават креативна среда за обучение и активно общество.

Партньорството между Eurosuccess Consulting (Кипър), S.P.E.L.L. srl (Италия), ISSIS GALILEI BOCCHIALINI SOLARI (Италия), Centrul de Incubare Creativ Innovativ de Afaceri – CICIA (Румъния), Българска търговско-промишлена палата (България), Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии ПГХВТ “ПРОФ.Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ” (България), Confederação Nacional de Jovens Agricultores e Desenvolvimento Rural – CNJ (Португалия), Liceul Technologic Aurel Rainu (Румъния), Escola Profissional Agricola Quinta da Lageosa – EPAQL (Португалия) , координирано от Cisita Parma (Италия), събира заедно технически и професионални учебни заведения, училища в сферата на агробизнеса, търговска палата, консултантски компании и организации с опит в работата по Европейски проекти. Това предразполага широк обхват на проекта както в географски, така и в експлоатационен контекст.

Резултатите след двугодишната имплементация на проекта са следните:

  • 8 интерактивни хипервидеа
  • 8 наръчника по методология за ефективно приложение на Storytelling, с цел развитието на предприемачески дух в децата.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия в рамките на програма Еразъм +. Тази публикация  отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.

ВПИСВАНЕ

Забравена парола? / Забравен потребител?