НОМЕР НА ПРОЕКТА:
2015-1-IT01-KA202-004608

twitterfacebook

Menu

Project Number:
2015-1-IT01-KA202-004608

Партньори

CISITA PARMA

1. CISITA PARMA

Cisita Парма е организация с нестопанска цел, който насърчава индустриалната култура и осигурява образование и обучение на заинтересовани страни в съответствие с реалните потребности на предприятията и фирмите от региона. От 1987 CISITA ПАРМА предоставя професионално обучение на различни фирми в провинция Парма (предимно занимаващи се с хранително-вкусова промишленост, ИКТ, механика и автомобилната индустрия. В момента CISITA ПАРМА разполага с екип от 30 служители. Дейността ѝ се фокусира основно в три области:

  • Обучение за фирми и техните служители
  • Обучение за млади хора и лица, търсещи работа
  • Изследвания и експерименти на иновативни методи за обучение, консултиране, и информиране

Cisita Парма е създала партньорства с цел насърчаване на диалога между участниците от региона и идентифициране на нуждите от обучение.

Уеб адресwww.cisita.parma.it

 

SPELL srl

2. SPELL2

Spell е агенция за обучение и консултации. С помощта на сценично изкуство и видео продукция, Spell помага на своите клиенти да подобрят комуникацията си с различни заинтересовани страни.

Уеб адресwww.castaspell.it

 

ISISS Galilei-Bocchialini-Solari school complex

3. ISSIS13. ISSIS23. ISSIS3

Нашият училищен комплекс предлага различни нива на образование, предимно предназначени за хранителни технологии и селско стопанство, каквото е и призванието на град Парма, околностите му и целия регион Емилия - Романя в Италия. Посещава се от 1600 ученици. Около 200 учители работят тук. Нашата училищна програма е предназначена за всички ученици, които искат да изградят взаимовръзка между природата и човешките дейности, чрез интердисциплинарен подход към храните и селското стопанство, който им предоставя базата от знания и техническите умения, необходими за кариера в агрономството. Комплексът има следните структури: ITIS – Galileo Galilei, ITAS –Fabio Bocchialini, IPSASR – Stanislao Solari.

Уеб адресwww.poloagroindustriale.gov.it

 

 

CICIA - Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri – CICIA (Creative and Innovation Business Incubation Center)

4. CICIA

Асоциация CICIA е създадена през 2003 г. и участва в програми като „Активни мерки за заетост“ и др., чрез които придобива опит и познания за подобряване на предприемаческите умения на служители, напуснали работното си място по една или друга причина. По този начин, асоциацията прилага политики за равни възможности, привлича млади хора или такива с увреждания, осигурява специални условия за участие в проектни дейности. Асоциация CICIA подпомага развитието на бизнеса и заетостта в различни градове в региона чрез насърчаване на възможностите за финансиране, управлението на проекти, стратегическото планиране, проучвания за оценяване на ресурси и възможности, съвременни методи за местно развитие чрез увеличаване на капацитета на човешките ресурси, както и поощрява необходимостта от промяна за по-стабилна конкурентоспособност на местния пазар, която да гарантира функционирането на икономически единици и професионална стабилност. Асоциацията участва в различни инициативи и проекти

Уеб адресwww.cicia.ro

 

 

BCCI – Bulgarian Chamber of Commerce and Industry

5. BCCI

 

Българската Търговско-Промишлена Палата (БТПП) е частна, неправителствена организация с национално представена хоризонтална структура с повече от 53 000 асоциирани члена, регистрирани в Търговския регистър. Нейните дейности и услуги обхващат цялата географската територия на България чрез национално представено членство и чрез мрежата от 28 регионални търговско-промишлени палати. Приоритетите на БТПП са свързани с представителството и застъпничеството на интересите на нейните фирми-членове, на различните бизнес среди и на предприемачите в страната.  БТПП е основана на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране и се стреми да установи етични и социално отговорни взаимоотношения с бизнеса. Фирмени обучения, насърчаване на стартиращи фирми и подкрепа на предприемачески инициативи са приоритетните дейности на БТПП и на 28те нейни регионални структури. Палатата предлага услуги и подкрепа на МСП за интернационализацията на дейността им. БТПП е притежател на ISO 9001: 2008.

Уеб адресwww.bcci.bg

 

 

Professional High School of Food Technology - “Prof .D-R. Georgy Pavlov”, Sofia

6. PHSFT SOFIA

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии ПГХВТ “ПРОФ.Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ” е създадена през 1951 г., като техническо училище за месо и месни продукти. Това e първото училище от този вид в страната. Предлага четири специалности с 4-годишен срок на обучение "техник - технолог в производство на месо и месни продукти", "Техник - технолог в производство на захар и захарни продукти", "техник - технолог на мляко и млечни продукти " и "техник - технолог на алкохолни и безалкохолни напитки". Учениците получават професионално обучение във водещи компании, които притежават сертификат за износ на продукти на Европейския съюз. По време на процеса на обучение те се запознават с най-съвременните технологии за производство на хранителни продукти, съобразени с европейските изисквания. Училището се гордее със своите строги академични програми, които имат за цел да обучат всеки студент да мисли критично, говори и пише ясно и да прилага своите знания. Голям брой наши възпитаници са направили кариера като служители в държавни или частни фирми. Мисията на училището е да даде възможност на всички ученици да създадат професионална насоченост, да се обучават по време на целия им живот и да се изградят като разумни хора. Ние използваме хранителните технологии като определящата сила за преподаване и учене за устойчиво бъдеще. Учениците са ангажирани в интердисциплинарни проектни обучения, както и в различни видове стажове и предприемачески инициативи.

Уеб адресwww.pghvt-gpavlov.org

 

 

Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural - CNJ

7. CNJ

Португалската национална конфедерация за млади фермери и развитие на селските райони, създадена през 2000 г., насърчава интереса на селските райони и на младите предприемачи: тя представлява повече от 13.685 фермери, разпределени в 16 регионални асоциации. CNJ работи с всички видове учебни институции за насърчаване на здравословното хранене, изтъквайки ролята и значението на агро промишленото предприемачеството и на селските райони като цяло, за да се постигне устойчиво и по-добро бъдеще за всички.

Уеб адресwww.cnjap.pt

 

 

Technological high school “Aurel Rainu”

8. LICEUL TECHNOLOGIC AUREL RAINU

Нашето средно училище се състои 483 ученика, 20 класни стаи, 480 от тях са румънци и 3 са част от ромското малцинство. Половината от тях са от околните села, а другите са от Фиени. Родителите на 150 ученици са в чужбина, а те живеят с техните баби и дядовци. Учениците са предимно от скромни семейства с ниски заплати и това е причината, поради която те получават социални стипендии. 7 от учениците са с увреждания. Настоящият профил на училището е:

  • Теоретичен Профил - 8 клас / форми на обучение: науки - математика и компютри, филологии
  • Технологичен Профил - 12 клас / форми на обучение: Икономика, Механика, Електроника, Строителство.

 

Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa

9. ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA QUINTA

Професионалното училище за земеделие Agricultural school Quinta da Lageosa е  учебно заведение, намиращо се в селски район, в центъра на Португалия.  Поради подходящото си местоположение в сърцето на Cova da Beira училището разполага с ферма от 330 хектара, състояща се от гора, лозя, пасища, цветарски насаждения и градини. Интензивно се развъждат овце, магарета, прасета, коне, патици, гъски.  Училището разполага с богато културно наследство под формата на сгради, складове и  работилница. В централната сграда на училището са администрацията, амфитеатър, учителски помещения, лаборатория, книжарница и четири учебни зали. Училището разполага с още осем учебни зали. Освен това, има работилница, спортно съоръжение и земеделски музей. То предлага подготовка в следните области: земеделие,  градинарство, овощарство, коневъдство, и лесовъдство. Обучението е подпомогнато от увеличаващото се партньорство с местни, национални и международни организации.  Мисията на училището е учениците да бъдат социално отговорни, да им подсигури работа и добро средно образование чрез различни приложни технически програми.

Уеб адрес www.quintadalageosa.pt

 

 

G. G. Eurosuccess Consulting LTD - Cyprus

eurosuccess

Eurosuccess Consulting  гарантира, чрез своя екип от млади учени, цялостен пакет от услуги, насочен към нуждите на съвременните предприятия в Кипър, особено в сферата на иновациите и технологиите.  Eurosuccess Consulting  забелязва нуждата от създаване на връзки между предприятията от Кипър и широкия европейски пазар и набляга на извличане на ползите от присъединяването на Кипър в ЕС.

Днес  Eurosuccess Consulting  предлага широк спектър от услуги в държавния и частен сектор в Кипър. Специализира се в комуникационни дейности.

EUROSUCCESS  цели постоянно да подобрява услугите си както и да развива персонала си.

Освен това, EUROSUCCESS има богат опит в сферата на Европейките проекти. Eurosuccess Consulting участва в консорциуми и работи, за да подкрепи с максимално усилие одобрението на проекти и последващото им изпълнение.

Партньори на компанията са университети, публични организации и изследователски институти от различни европейски държави, които са склонни да предоставят подкрепа при необходимост.

Уеб адресwww.eurosc.eu

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия в рамките на програма Еразъм +. Тази публикация  отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.

ВПИСВАНЕ

Забравена парола? / Забравен потребител?