НОМЕР НА ПРОЕКТА:
2015-1-IT01-KA202-004608

twitterfacebook

Menu

Project Number:
2015-1-IT01-KA202-004608

Quinto Meeting di Partenariato a Maia, Porto, Portogallo

Il Quinto Meeting di Partenariato del nostro progetto F.A.S.T.E.S.T. si è svolto nel comune di Maia, nei pressi di Porto (Portogallo) il 12-13 Giugno 2017. Nel corso della due-giornate, i partner hanno discusso il complessivo progresso del progetto, e più nello specifico il Coordinatore Cisita Parma ha illustrato i principali risultati dell’Intellectual Output 2. I partner sono inoltre stati informati sullo stato di avanzamento dell’Intellectual Output 3 che era ancora in corso di svolgimento al momento del meeting. L’ultimo Output di progetto,l’Intellectual Output 4, è iniziato in Giugno e sarà finalizzato nel mese di Ottobre 2017. L’ultimo meeting di partenariato e la conferenza finale del progetto di svolgeranno presso Cisita Parma rispettivamente nei giorni 10 e 11 Ottobre 2017.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия в рамките на програма Еразъм +. Тази публикация  отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.

ВПИСВАНЕ

Забравена парола? / Забравен потребител?