НОМЕР НА ПРОЕКТА:
2015-1-IT01-KA202-004608

twitterfacebook

Menu

Project Number:
2015-1-IT01-KA202-004608

Усвояване на иноваторски подход към образованието чрез креативни методи

Усвояване на иноваторски подход към образованието чрез креативни методи

Подпомагане на икономическия растеж и модерното образование

Подпомагане на икономическия растеж и модерното образование

Използване на съвременни технологии в образователния процес, усвояване както на общи предприемачески, така и на специфични за аграрния бизнес умения

Използване на съвременни технологии в образователния процес, усвояване както на общи предприемачески, така и на специфични за аграрния бизнес умения

Използване на дигиталните технологии в сферата на предприемачеството

Използване на дигиталните технологии в сферата на предприемачеството

Запознаване с дигиталните практики в сферата на предприемачеството

Запознаване с дигиталните практики в сферата на предприемачеството

ПРИВЕТСТВИЕ

Голямо предизвикателство за съвременното образование е да насърчи предприемаческите умения и предприемаческия дух на учениците по творчески начин.

Проект F.A.S.T.E.S.T цели да помогне на учителите и учениците да приемат иновативен подход, към учебния процес, който съответства на практиката „Storytelling“ (разказване на истории), чрез създаването на дигитални интерактивни видео филми при обучение по предприемачество. Фокусира се върху хранително-вкусовата промишленост и цели да вдъхнови учители и ученици посредством разказаните истории в областта на предприемачеството.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия в рамките на програма Еразъм +. Тази публикация  отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.

ВПИСВАНЕ

Забравена парола? / Забравен потребител?