НОМЕР НА ПРОЕКТА:
2015-1-IT01-KA202-004608

twitterfacebook

Menu

Project Number:
2015-1-IT01-KA202-004608

Усвояване на иноваторски подход към образованието чрез креативни методи

Усвояване на иноваторски подход към образованието чрез креативни методи

Подпомагане на икономическия растеж и модерното образование

Подпомагане на икономическия растеж и модерното образование

Използване на съвременни технологии в образователния процес, усвояване както на общи предприемачески, така и на специфични за аграрния бизнес умения

Използване на съвременни технологии в образователния процес, усвояване както на общи предприемачески, така и на специфични за аграрния бизнес умения

Използване на дигиталните технологии в сферата на предприемачеството

Използване на дигиталните технологии в сферата на предприемачеството

Запознаване с дигиталните практики в сферата на предприемачеството

Запознаване с дигиталните практики в сферата на предприемачеството

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия в рамките на програма Еразъм +. Тази публикация  отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.

ВПИСВАНЕ

Забравена парола? / Забравен потребител?